Aqsa2Gaza

Aqsa2Gaza

Saturday, May 10, 2014

Fakulti Kejuruteraan Awam UTM Beri Peluang Para Pelajar-pelajarnya Pendedahan Kemahiran Generik


Sepanjang dua hari pada 10 dan 11 Mei 2014 baru-baru ini, para pelajar tahun 2 hingga 4 (akhir) Fakulti Kejuruteraan Awam UTM telah diberi pelbagai pendedahan mengenai kemahiran generik dan insaniah. Program dua hari suntuk itu dianjurkan pihak fakulti agar para graduan fakulti ini memiliki kemahiran insaniah disamping kemahiran dan ilmu pengetahuan di dalam bidang kejuruteraan awam.

Di antara ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para penceramah jemputan ialah berkaitan dengan kemahiran-kemahiran tambahan yang diperlukan semua pelajar, contohnya kemahiran menulis, kemahiran bercakap, pemikiran kreatif, dan sikap kesukarelaan dan kemanusiaan terhadap masyarakat yang kurang bernasib baik.


2 orang penceramah dari Aqsa Syarif turut diundang bagi berkongsi pengalaman-pengalaman masing-masing. Prof Dr Abdul Rahim membentangkan tajuk isu Palestin dan sejarahnya manakala Prof Madya Dr Mohd Zin bercakap mengenai Volunteerism (kesukarelaan) dan Humanitarian Effort. 

En AbdalRahim Shehab dari Palestin turut memberikan penyampaian ringkas di majlis tersebut.


Ceramah Dr Mohd Zin memberi penekanan akan peri-pentingnya mahasiswa memberi ruang untuk dirinya melibatkan diri memberi sumbangan kepada sebilangan masyarakat yang memerlukan bantuan sama ada disebebkan mereka susah, kurang upaya, dalam kesimpatan mahupun kerana ditimpa bencana. Pengalaman Aqsa Syarif di dalam misi-msii kemanusiaan di Palestin dan uasaha-usaha menyalurkan bantuan dari rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin yang sedang ditindas dan dinafikan hak mereka telah mendorong para pelajar mendaftar sebagai sukarelawan Aqsa Syarif apabila ditawarkan.Seramai 64 orang pelajar-pelajar tahun 3 dan seramai 48 pelajar tahun 4 (akhir) telah dengan rela memohon untuk menyertai sukarelawan Aqsa Syarif. 

Di akhir seminar, Dekan Fakulti Kejuruteraan Awam, Prof Dr Shahrin telah menyampaikan sumbangan yang dikutip sepanjang dua hari program tersebut.


No comments:

Post a Comment